Прихована негація як смислова мовна категорія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Запорізька політехніка»
Анотація
У той час, коли сентенційна негація відноситься до числа відомих, широко досліджуваних явищ, приховане заперечення, за яким не закріплено спеціалізованого, граматикалізованого засобу вираження, залишається поза увагою дослідників. У тезах розглянуто імпліцитне заперечення як смислову мовну категорію. Виявлення прихованої негації можливо при аналізі семантики тієї або іншої мовної одиниці. Встановлено, що подібне заперечення є асиметричним, тобто його план вираження та план змісту не співпадають. Whereas sententious negation belongs to the number of well-known, widely investigated phenomena, the hidden denial which doesn’t have any specialized grammatical means of expression, remains out of eyes of the researchers. The implicit denial as a semantic language category is being considered in the current research. An exposure of hidden negation is possible within the analysis of semantics of a language unit. Such kind of denial is proved to be asymmetric, so that its plan of expression and plan of content do not coincide.
Опис
Ключові слова
прихована негація, імплікація, мовна одиниця, семантика, hidden negation, implication, language unit, semantics
Цитування
Яценко М. О. Прихована негація як смислова мовна категорія / М. О. Яценко // Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології [Електронне видання] : тези доп. III Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18 листоп. 2022 р. – Запоріжжя, 2022. – С. 101–103.