Деякі аспекти становлення та розвитку архівної справи на Чернігівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується вплив владних структур та приватної ініціативи на становлення та розвиток діяльності Чернігівської губернської архівної комісії, як головного осередку архівної справи в Чернігівській губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Досліджуються питання фінансування та пожертвування до регіонального архівного центру.. Визначено вагомий внесок цього науково-просвітницького закладу у розгортання історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині. In this article influence of imperious structures and private initiative is analyzed on becoming and development of action of the Chernihiv provincial archival commission, as a main center of the archival business in the Chernihiv province at end of ХІX - beginning of ХХ century. The questions of financing of the regional archival center are explored. The ponderable contribution of this scientific-elucidative establishment to the development of the historical -regional progression in Chernihiv was defined.
Опис
Ключові слова
архівна справа, історико-краєзнавчий рух, archival business, historical -regional progression
Цитування
Місостов Т. Ю. Деякі аспекти становлення та розвитку архівної справи на Чернігівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Т. Ю. Місостов // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Cер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2019. – Вип. 49. – С. 224–227.