Специфіка формування хореографічно-естетичної культури здобувачів першого "бакалаврського" рівня вищої освіти у процесі вивчення дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; MDPC Publishing
Анотація
В статті виявлено та теоретично обґрунтовано специфіку формування хореографічно-естетичної культури студентів бакалаврів в процесі вивчення дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю». The article reveals and theoretically substantiates the specifics of the formation of choreographic-aesthetic culture of bachelor students in the process of studying the discipline "Theory and Methodology of Teaching Folk Stage Dance".
Опис
Ключові слова
хореографічно-естетична культура, хореографічна культура, професійна підготовка хореографів, студенти-хореографи, естетичне виховання, народно-сценічний танець, choreographic culture, aesthetic culture, professional training of choreographers, choreographer students, aesthetic education, folk and stage dance
Цитування
Волчукова В. М. Специфіка формування хореографічно-естетичної культури здобувачів першого "бакалаврського" рівня вищої освіти у процесі вивчення дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» / В. М. Волчукова, Гун Цзін // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : Proceedings of I International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany 9 – 11 October, 2022. – Munich : MDPC Publishing, 2022. – Р. 194–199.