Дисграфія у дітей молодшого шкільного віку, причини, особливості прояву

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто симптоми дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Знання основних симптомів прояву дисграфії буде сприяти ранньому її виявленню, що дозволить фахівцеві скорегувати процес опанування письма дитиною на ранньому етапі. Після чого дитина з успіхом зможе опановувати навчальний матеріал. The article discusses the symptoms of dysgraphia in children of primary school age children. Knowledge of the main symptoms of dysgraphia will contribute to its early detection, which will allow the specialist to to correct the process of mastering writing by a child at an early stage. After that the child will be able to successfully master the educational material.
Опис
Ключові слова
дисграфія, діти молодшого шкільного віку, dysgraphia, children of primary school age
Цитування
Капуста Л. Дисграфія у дітей молодшого шкільного віку, причини, особливості прояву / Л. Капуста // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 44.