Арт-терапевтичні технології як засіб соціального виховання підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розглянуто арт-терапевтичні технології, їх впровадження в соціальній сфері та освіті, доцільність використання різних арт-терапевтичних технологій у роботі з підлітками. The author considered art therapy technologies, their implementation in social field and education, the expediency of using various art therapy technologies in working with teenagers.
Опис
Ключові слова
підлітки, соціальне вихованння, арт терапія, студентські роботи, teenagers, social education, art therapy, student work
Цитування
Щетина В. О. Арт-терапевтичні технології як засіб соціального виховання підлітків у закладах загальної середньої освіти / В. О. Щетина // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 206–207.