Логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу як засіб розвитку професійних умінь майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто логіко-дидактичний аналіз компонентів навчального матеріалу, який є одним з інструментів формування та розвитку професійно значущих умінь учителя, зокрема: уміння структурувати зміст навчального курсу, аналізувати логічну будову основних змістових ліній і тем шкільного курсу математики, проектувати процес формування знань, умінь з певної теми з урахуванням особливостей учнів тощо. The article deals with the logical and didactic analysis of the components of educational material, which is one of the tools for the formation and development of professionally significant skills of the teacher, in particular: the ability to structure the content of the course, to analyze the logical structure of the main content lines and topics of the school mathematics course, to design the process of forming knowledge and skills on a particular topic, taking into account the characteristics of students, etc.
Опис
Ключові слова
логіко-дидактичний аналіз, підготовка вчителів, logical and didactic analysis, teacher training
Цитування
Кузьменко А. Логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу як засіб розвитку професійних умінь майбутнього вчителя / А. Кузьменко, Т. Дейніченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 247–248.