Формування соціальної відповідальності дітей молодшого шкільного віку у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасних умовах розвитку суспільства, основним завданням освіти є не стільки озброєння дітей системою галузевих знань, скільки підготовка їх до життя – формування спільноти творчих людей, відповідальних громадян, здатних формувати потужну державу і конкурентну економіку. Автором досліджено проблема формування соціальної відповідальності дітей молодшого шкільного віку у закладах загальної середньої освіти. In the modern conditions of the development of society, the main task of education is not so much arming children with a system of industry knowledge, but preparing them for life - forming a community of creative people, responsible citizens, able to form a powerful state and a competitive economy. The author investigated the problem of forming social responsibility of children of primary school age in institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
соціальна відповідальність, діти молодшого шкільного віку, заклади загальної середньої освіти, магістерські роботи, social responsibility, children of primary school age, institutions of general secondary education, master's work
Цитування
Павлишинець А. М. Формування соціальної відповідальності дітей молодшого шкільного віку у закладах загальної середньої освіти / А. М. Павлишинець // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 145–147.