Роль задач у навчанні математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто організацію розв‘язування задач в шкільному курсі математики, що виховує в учнів такі позитивні якості особистості, як старанність, уважність, зосередженість, працьовитість, наполегливість у подоланні труднощів, почуття обов‘язку, відповідальність за якість засвоєння математичних знань тощо. The article considers the organization of problem solving in the school course of mathematics, which brings up in students such positive personal qualities as diligence, attentiveness, concentration, diligence, perseverance in overcoming difficulties, sense of duty, responsibility for the quality of mathematical knowledge, etc.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, розв'язування задач, learning mathematics, problem solving
Цитування
Дейніченко Т. Роль задач у навчанні математики / Т. Дейніченко, А. Кондратенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 184–186.