Вивчення теми "Золотий переріз" у шкільному курсі математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення теми "Золотий переріз" у шкільному курсі математики, який є універсальним проявом функціональної досконалості й структурної гармонії цілого та його частин у природі, науці, мистецтві, тобто в усьому, що оточує людину. The article deals with the study of the topic "Golden Section" in the school mathematics course, which is a universal manifestation of functional perfection and structural harmony of the whole and its parts in nature, science, art, that is, in everything that surrounds a person.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, "Золотий переріз", study of mathematics, "Golden Section"
Цитування
Єременко А. Вивчення теми "Золотий переріз" у шкільному курсі математики / А. Єременко, Т. Дейніченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 188–190.