Роль і значення кольору як головного елементу живописного твору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі обгрунтовано роль та значення кольору як головного елементу живописного твору. В ході дослідження було розглянуто історію дефініції кольору в образотворчому мистецтві; розкрито генезис кольору як головного засобу у живописі; визначено шляхи становлення пейзажного жанру у образотворчому мистецтві. Отримані результати магістерської роботи сприятимуть удосконаленні у формуванні професійних компетенцій при вивченні курсу «Живопис». The paper substantiates the role and significance of color as the main element of a painting. In the course of the study, the history of the definition of color in fine art was considered; the genesis of color as the main tool in painting is revealed; the ways of formation of the landscape genre in fine art are determined. The obtained results of the master's thesis will contribute to the improvement in the formation of professional competencies when studying the "Painting" course.
Опис
Ключові слова
колір у образотворчому мистецтві, живописний твір, створення живописного твору, пейзажний жанр, пейзаж, олійний живопис, кваліфікаційна робота, color in fine art, painting, creating a painting, landscape genre, landscape, oil painting, qualifying work
Цитування
Величенко А. С. Роль і значення кольору як головного елементу живописного твору : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / А. С. Величенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2021. – 54 с. : іл.
Колекції