Методичні аспекти розв’язування задач на геометричні перетворення за допомогою пакета GeoGebra

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розв‘язування задач на геометричні перетворення за допомогою GeoGebra, що дозволяє: виконувати геометричні перетворення безпосередньо; регулярно спостерігаючи цей процес, навчитися виконувати їх в умі; як наслідок, розуміти розв‘язки з книг, виконані за допомогою імітації перетворень (тобто розуміти, яке саме перетворення та як було виконано, та яким чином воно було імітовано). The article considers solving problems on geometric transformations using GeoGebra, which allows: perform geometric transformations directly; regularly observing this process, learn to perform them in the mind; as a result, to understand the solutions from books, performed by simulating transformations (that is, to understand what kind of transformation and how it was performed, and how it was simulated).
Опис
Ключові слова
розв’язування задач, геометричні перетворення, GeoGebra, problem solving, geometric transformations
Цитування
Водолаженко О. Методичні аспекти розв’язування задач на геометричні перетворення за допомогою пакета GeoGebra / О. Водолаженко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 46–48.