Білоусова Людмила Іванівна – керманичка кафедри інформатики

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-11-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У віртуальній виставці представлено книжкові скарби Білоусової Людмили Іванівна – професора, кандидата фізико-математичних наук, керманички кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1991 по 2018 рік. Жінка-науковець, яка належить до когорти сковородинівців, які не будучи випускниками ХНПУ імені Г. С. Сковороди, є палкими патріотами. Свій освітянський шлях Людмила Іванівна пов’язала з Сковородинівським університетом. Кафедра інформатики – творіння її завідувача. Віртуальна виставка присвячується 85-річчя від дня народження жінки-науковця. The virtual exhibition presents the book treasures of Lyudmila Ivanivna Bilousova – professor, candidate of physical and mathematical sciences, head of the Department of Informatics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1991 to 2018. A female scientist, who belongs to the cohort of Pandey residents who, despite not being graduates of H.S. Skovoroda KhNPU, are ardent patriots. Lyudmila Ivanivna connected her educational path with Skovorodiniv University. The Department of Informatics is the creation of its head. The virtual exhibition is dedicated to the 85th anniversary of the birth of a female scientist.
Опис
Ключові слова
віртуальна виставка, презентація, Білоусова Людмила Іванівна, кафедра інформатики, історія університету, virtual exhibition, presentation, Lyudmila Ivanovna Bilousova, Department of Informatics, history of the university
Цитування
Білоусова Людмила Іванівна – керманичка кафедри інформатики: до 85-річчя від дня народження : презентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. С. С. Мажара. – Харків : ХНПУ, 2022. – 31 сл.