Вплив інтерактивних методів навчання на формування мовно-культурних компетенцій іноземних студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Казахський національний університет імені аль-Фарабі, Бєльський державний університет імені Алеко Руссо, Тexas A&M University-commerce
Анотація
В статті розглянуто інтерактивні методи навчання, які змінюючи роль викладача з транслятора інформації на організатора і координатора освітнього процесу, дозволяють комплексно формувати в іноземних студентів мовно-культурні компетенції через прояв суб'єктної позиції в діяльності максимально наближеною за своїм змістом до професійної праці. The article considers interactive teaching methods that change the role of the teacher from translator of information to the organizer and coordinator of the educational process, allow to comprehensively form in foreign students linguistic and cultural competencies through the manifestation of the subjective position in the activity as close as possible close in its content to professional work.
Опис
Ключові слова
інтерактивні методи навчання, мовно-культурні компетенції, процес навчання, іноземні студенти, interactive teaching methods, linguistic and cultural competences, learning process, foreign students
Цитування
Хом’якова О. В. Вплив інтерактивних методів навчання на формування мовно-культурних компетенцій іноземних студентів / О. В. Хом’якова, С. С. Нечипоренко, О. М. Пушкарьова // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти : зб. наук. ст. за матеріалами ХVI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків,19 жовт. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т [та ін.]. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2021. – С. 119–121.