ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ЕКСКУРСІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ЯК ІНОЗЕМНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
Анотація
В статті розглянуто включення до навчального процесу такої комплексної форми роботи, як онлайн-екскурсія, що вирішує не лише практичні завдання навчання іноземних мов, але й стимулює пізнавальну активність в освоєнні явищ культури, успішно формує мовну та культурну компетентності, а також сприяє подоланню культурного шоку іноземних студентів. Враження від онлайн-екскурсій активізує мовленнєву діяльність іноземних студентів. The article considers the inclusion in the educational process of such a complex forms of work, such as online excursion, which solves not only practical tasks of teaching foreign languages, but also stimulates cognitive activity in the development of culture, successfully forms linguistic and cultural competence, and also contributes to overcoming the culture shock of foreign students. Impressions from online excursions activates the speech activity of foreign students.
Опис
Ключові слова
онлайн-екскурсії, вивчення української мови, вивчення англійської мови, мовно-культурні компетенції, online excursions, learning Ukrainian, learning English, linguistic and cultural competencies
Цитування
Хом’якова О. Використання онлайн-екскурсій під час навчання української та англійської мов як іноземних / О. Хом’якова, С. Нечипоренко // Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 25 трав. 2022 р. / Полтав. держ. агр. ун-т [та ін.]. – Полтава, 2022. – С. 267–272.