ВIЗУАЛIЗАЦIЯ ЗМІСТУ БIОЛОГIЧНОI ОСВIТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Видання актуалізує питання якості освіти в умовах дистанційного навчання шляхом використання нових платформ і програм візуалізації навчального матеріалу та на їх основі забезпечення формування еколого-біоетичних підходів у освітян закладів освіти України. The publication updates the issue of the quality of education in the conditions of distance learning through the use of new platforms and programs for visualizing educational material and on their basis to ensure the formation of ecological and bioethical approaches among educators in educational institutions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, візуалізація, екологія, біоетика, методика навчання, екологічні компетентності, distance education, visualization, ecology, bioethics, teaching methods, environmental competences
Цитування
Мельник А. О. Візуалізація змісту біологічної освіти в умовах дистанційного навчання / А. О. Мельник, О. О. Пінський // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 168–170.