Удосконалення процесу вивчення фізики в закладах середньої освіти шляхом використання технології анімації та рухомих візуалізацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання програм анімацій та створення рухомих візуалізацій, що дає змогу сучасному вчителю готуватися до уроків так, щоб охопити увагу більшого відсотка дітей в класі, пояснити за допомогою цього складний матеріал, що сприяє правильному його розумінню. The article considers the use of animation programs and the creation of moving visualizations, which gives allows the modern teacher to prepare for lessons so as to capture the attention of a larger percentage of children in the class, to explain with the help of this complex material that contributes to its correct understanding.
Опис
Ключові слова
вивчення фізики, анімація, візуалізація, заклади середньої освіти, study of physics, animation, visualization, secondary education institutions
Цитування
Мар'єнко А. Удосконалення процесу вивчення фізики в закладах середньої освіти шляхом використання технології анімації та рухомих візуалізацій / А. Мар'єнко, Ю. Леонова, О. Юрченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 25–27.