Моделювання навчального контенту засобами візуальних новел

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто візуальна новелу, яка може стати дуже доречним до використання методом моделювання навчального матеріалу, що сприятиме покращенню запам‘ятовування вивченого матеріалу. The article considers a visual novel that can be very appropriate for use of the method of modeling educational material, which will contribute to improve the memorization of the studied material.
Опис
Ключові слова
моделювання, візуальна новела, онлайн-освіта, modeling, visual novel, online education
Цитування
Калініченко Д. Моделювання навчального контенту засобами візуальних новел / Д. Калініченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 61–62.