ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про організацію логопедичної роботи з дітьми з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю. Акцентовано увагу на етапах роботи, яка проводиться з дітьми старшого дошкільного віку. Для кожного етапу роботи з дітьми з СДУГ, ускладненим загальним недорозвиненням мовлення, пропонуються різні завдання. The article deals with the organization of speech therapy work with children with attention deficit hyperactivity disorder. Emphasis is placed on the stages of work that is implemented with children of older preschool age. Various tasks are proposed for each stage of work with children who have ADHD complicated by a general underdevelopment of speech.
Опис
Ключові слова
синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, загальне недорозвинення мовлення, діти дошкільного віку, логопедія, attention deficit hyperactivity disorder, general underdevelopment of speech, preschool children, speech therapy
Цитування
Клименко О. І. Особливості проведення логопедичної роботи з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивностю / О. І. Клименко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 115–118.