Видове різноманіття рослинного угруповання за участю Stipa capilata L. на території м. Костянтинівки Донецької області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”
Анотація
В даній роботі проаналізовано флористичну складову рослинного угруповання за участю червонокнижного виду Stipa capillata L., що було знайдено на території м. Костянтинівка Донецької області. Зареєстровано 34 види, що належать до 32 родів, 13 родин, 2-х класів відділу Magnoliophyta. Виявлено 3 провідні родини: Asteraceae – 26,5%, Brassicaceae - 17,6% та Poaceae – 14,7%. Проаналізовано таксономічні, морфологічні, екологічні, фітоценологічні характеристики досліджених видів рослин. Виявлено, що для степового геліофітного та ксерофітного виду Stipa capillata умови на обстеженій території завологі та тінисті, що може негативно впливати на подальший розвиток популяції на дослідженій території. Присутність аборигенних та адвентивних бур’янів (Bromus tectorum L., Ambrosia artemisiifolia L. та Erigeron canadensis L.) вказує на значні порушення даного угруповання. In this work, the floristic composition of the plant group was analyzed with the participation of the Red Book species Stipa capillata L., which was found in the territory of the city of Kostyantynivka, Donetsk region. 34 species belonging to 32 genera, 13 families, 2 classes of the Magnoliophyta were registered. 3 leading families were identified: Asteraceae – 26.5%, Brassicaceae – 17.6% and Poaceae – 14.7%. The taxonomic, morphological, ecological, phytocenological characteristics of the investigated plant species were analyzed. It was found that for the steppe heliophytic and xerophytic species Stipa capillata, the conditions in the surveyed territory are wet and shady, which may negatively affect the further development of the population in the surveyed territory. The presence of aboriginal and adventive weeds (Bromus tectorum L., Ambrosia artemisiifolia L. and Erigeron canadensis L.) indicates significant disturbances of this group.
Опис
Ключові слова
Stipa capilata, Poaceae, Червона Книга України, рідкісні види, The Red Book of Ukraine, rare species
Цитування
Бажанова М. В. Видове різноманіття рослинного угруповання за участю Stipa capilata L. на території м. Костянтинівки Донецької області / М. В. Бажанова, Р. Є. Волкова // Modern research in world science : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference, Lviv, Ukraine, 29–31 October, 2022. – Lviv, 2022. – Pp. 82–87.