HISTORY OF THE FORMATION OF KRYVYI RIH LANDSCAPE TECHNICAL SYSTEM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
During the study of the history of the formation of Kryvyi Rih landscape and technical system, three stages of the development of the system were identified and analyzed: artisanal development and development of natural resources (5th century BC – 17th century), where mostly the descriptions and development of individual geocomponents prevailed, that were of direct importance in people's lives. The first genesis of the formation of Kryvyi Rih landscape technical system began near the riverbeds of the Saksagan and Ingulets rivers, where iron ore deposits extend; research of natural resources for the purposes of their initial industrial development (18th - first half of the 20th century), which made it possible to form an industrial base and start intensive extraction of minerals; (the second half of the 20th century – the beginning of the 21st century) – the development of one of the largest landscape systems not only in Ukraine, but also in the world. In just 150 years, a new, complex and dynamic landscape structure was formed within the borders of Kryvorizhzhia, with a clear advantage of industrial, mostly mining landscapes, which, together with residential landscapes, form the modern landscape background of Kryvorizhzhia. Schemes and maps have been developed that reflect the development of Kryvyi Rih landscape and technical system. Kryvyi Rih landscape technical system began its formation in the 4th century BC, but the most active and dynamic development of the mining industry took place only 150 years ago. In such a short period of time, a new, complex and dynamic landscape structure was formed on the territory of Kryvorizhzhia, with a clear advantage of industrial, mostly mining landscapes, which together with residential landscapes form the modern landscape background of Kryvyi Rih landscape technical system. Виділено та проаналізовано три етапи розвитку системи: кустарних розробок та освоєння природних ресурсів (ІV ст. до н.е. – ХVІІ ст.), де здебільшого переважали описи та освоєння окремих геокомпонентів, що мали безпосереднє значення у житті людей. Перше зародження формування Криворізької ландшафтно-технічної системи розпочалося біля русел р. Саксагань та р. Інгулець, де простягаються поклади залізних руд; дослідження природних ресурсів для цілей їх початкового промислового освоєння (ХVІІІ – перш половина ХХ ст.), що дали можливість сформувати промислову базу і розпочати інтенсивний видобуток корисних копалин; (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) – розвиток однієї з найбільших не лише в Україні, але й у світі ландшафтної системи. Упродовж лише 150 років у межах Криворіжжя сформувалась нова, складна й динамічна ландшафтна структура, з явною перевагою промислових, здебільшого гірничопромислових ландшафтів, які разом із селітебними ландшафтами формують сучасний ландшафтний фон Криворіжжя. Розроблені схеми та карти, які відображають розвиток Криворізької ландшафтно-технічної системи. Криворізька ландшафтно-технічна система почала своє формування ІV ст. до н.е., але найактивнішого і найдинамічнішого розвитку гірничодобувної промисловості набула лише 150 років тому назад за такий невеликий проміжок часу на території Криворіжжя сформувалась нова, складна й динамічна ландшафтна структура, з явною перевагою промислових, здебільшого гірничопромислових ландшафтів, які разом із селітебними ландшафтами формують сучасний ландшафтний фон Криворізької ландшафтно-технічної системи.
Опис
Ключові слова
Kryvyi Rih iron ore basin, mining industry, development, stages, Криворізький залізорудний басейн, гірничодобувна промисловість, розвиток, етапи
Цитування
Koptieva T. S. History of the formation of Kryvyi Rih landscape technical system / T. S. Koptieva // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2022. – Вип. 37. – С. 37–46. – DOI: https://doi.org/10.26565/1992- 4224-2022-37-03.