Деякі проблеми правового регулювання адміністративно-правових відносин в умовах дії воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автором статті досліджено закони, які регулюють правовідносини під час дії воєнного стану в Україні. Автор стверджує, що завданням правників є не тільки захист прав та інтересів фізичних осіб у разі їх порушень, але і інформування суспільства про ті проблеми правового характеру, які існують в правовідносинах між державою і громадянами, зокрема і в період дії правового режиму воєнного стану, та повідомляти органи законодавчої, виконавчої влади про наявність проблем і пропонувати шляхи їх врегулювання. The author of the article researched the laws that regulate legal relations during martial law in Ukraine. The author claims that the task of lawyers is not only to protect the rights and interests of individuals in case of their violations, but also to inform society about the legal problems that exist in the legal relationship between the state and citizens, in particular, during the period of the legal regime of martial law, and to inform the legislative and executive authorities about the existence of problems and to propose ways to solve them.
Опис
Ключові слова
правовий режим воєнного стану, аспірантські роботи, legal regime of martial law, postgraduate theses
Цитування
Коренцов О. І. Деякі проблеми правового регулювання адміністративно-правових відносин в умовах дії воєнного стану / О. І. Коренцов // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 104–107.