ПРОБЛЕМИ ПСІХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТОК У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розкриваються проблеми психологічної підготовки волейболісток в умовах надзвичайних ситуацій. Надані рекомендації щодо психологічної підтримки волейболісток професійної команди в умовах тимчасового переміщення осіб. The paper reveals the problems of psychological training volleyball players in emergency situations. Recommendations are given on psychological support for volleyball players of a professional team in conditions of temporary displacement of persons.
Опис
Ключові слова
волейбол, психологічна підготовка, надзвичайний стан, тимчасове переміщення осіб, volleyball, psychological training, state of emergency, temporary displacement of persons
Цитування
Стрельникова Є. Я. Проблеми психологічної підготовки волейболісток у екстремальних умовах сучасності / Є. Я. Стрельникова, І. А. Раковська // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. тез доп. ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 95–100.