ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню особливостей планування фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників, зокрема в рамках планування підготовки спортсменів студентського віку. Протягом досліджень сформовано рекомендації та схему планування фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників, які навчаються у закладі вищої освіти. The work is devoted to the study of the features of planning physical training of orienteers, in particular in the framework of planning of training of sportsmen of student age. During the research recommendations and scheme of planning of physical training orienteers who study in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
спортивне орієнтування, цикл, етапи підготовки, фізична форма, orienteering, cycle, stages of preparation, physical form
Цитування
Шип Н. Є. Особливості планування фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників / Н. Є. Шип // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. тез доп. ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 101–106.