Методичні рекомендації та збірка завдань з практичної граматики німецької мови для самостійної роботи студентів-германістів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник розрахований на студентів І та ІІ курсу факультету іноземної філології денної та заочної форми навчання, які вивчають німецьку мову як основну спеціальність, а також як другу іноземну мову. Метою збірника є забезпечення студентів додатковими матеріалами для самостійної роботи над граматикою німецької мови. Кожний розділ посібника починається з короткого огляду та практичних рекомендацій для роботи над граматичною темою, запропоновані завдання розташовані за принципом зростання труднощів і закінчуються вправами на переклад з української мови на німецьку. Посібник є добрим доповненням до всіх чинних підручників німецької мови. The textbook is intended for internal and external first and second-year students of the Faculty of Foreign Philology who specialize in the German language. The object of the textbook is to provide students with supplementary materials for unsupervised work to master German grammar. Each chapter contains a brief review of a grammar topic and practical recommendations. The tasks follow the principle of increasing complexity and include translation exercises from Ukrainian into German. The textbook may serve as a good complement to all certified German textbooks.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, дидактичний матеріал, систематизація граматики, посібник з граматики, вправи на переклад, морфологія, синтаксис, Individual work, didactic material, systematization of grammar, grammar guide, translation exercises, morphology, syntax
Цитування
Скачкова В. В. Методичні рекомендації та збірка завдань з практичної граматики німецької мови для самостійної роботи студентів-германістів / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова, С. В. Пантелєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 212 с.