Рphilosophy of peace, its semantics аnd metaphors

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article proposes considering the philosophy of peace in its different representations. This diversity of approaches is regarded on semantics and metaphors for peace. The transformations of Kantian ethics and peace conceptualizations are analyzed and is taking also comparison with the Skovoroda’s approach to the foundations of the peaceful life. It is emphasizing that the culture of freedom and rule of law make the culture of peace possible. В статті пропонується розгляд філософії миру у її різних репрезентаціях. Ця різноманітність підходів розглядається крізь призму семантик і метафорики миру. Здійснюється порівняння кантівської та сковородинівської традиції філософської концептуалізації миру. Підкреслюється, що культура миру має ґрунтуватись на культурі свободи та верховенстві права.
Опис
Ключові слова
philosophy of peace, semantics, metaphors for peace, freedom, law, culture, Kantian transformations, Skovoroda’s tradition, justice, філософія миру, семантики, метафорика миру, свобода, право, культура, кантіанські трансформації, сковородинівська традиція, справедливість
Цитування
Kultaieva M. Рphilosophy of peace, its semantics аnd metaphors / М. Kultaieva // Мир. Безпека. Освіта : матеріали круглого столу за міжнар. участю, присвяч. Дню укр. миротворців та 30-й річниці участі України в миротворчих місіях ООН, Харків, 15 лип. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б.в.], 2022. – С. 24–27.