Декларація миру і припинення війни: європейський і національний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Публікація розкриває вектори діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди у справі формування культури миру у майбутніх педагогів. Подає тлумачення культури миру, генезис і шляхи її реалізації через призму міжнародних документів. The publication reveals directions of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University activity in the matter of forming a culture of peace among future teachers. It provides an interpretation of the culture of peace, its genesis and ways of implementation from the perspective of international documents.
Опис
Ключові слова
культура миру, формування культури миру, педагогічна складова, міжнародне право, culture of peace, formation of a culture of peace, pedagogical component, international law
Цитування
Зеленська Л. Д. Декларація миру і припинення війни: європейський і національний вимір / Л. Д. Зеленська // Мир. Безпека. Освіта : матеріали круглого столу за міжнар. участю, присвяч. Дню укр. миротворців та 30-й річниці участі України в миротворчих місіях ООН, Харків, 15 лип. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б.в.], 2022. – С. 20–21.