Щодо перспектив співвідношення публічного та приватного аспектів у правовому регулювання відносин у сфері праці для розбудови громадянського суспільства у післявоєнний період

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Враховуючи те, що право на працю є ключовим у побудові усіх відносин, що охоплюються предметом трудового права, варто наголосити, що воно та його зміст є важливими елементами формування фундаменту сучасного трудового права, тенденції розвитку якого визначаються через ключові поняття свободи, рівності та справедливості. Ці поняття є маркерами соціальної держави і мають істотне значення для права України в цілому та для окремих його галузей, адже вони закладають ідею, яка формує принципи сучасного існування права та перспективи його розвитку. Given that the right to work is the key to building all relations covered by the subject of labor law, it should be emphasized that it and its content are important elements in the formation of the foundation of modern labor law, the development trends of which are determined through the key concepts of freedom, equality and justice. These concepts are markers of the social state and are essential for the law of Ukraine as a whole and for its individual branches, because they lay the idea that forms the principles of the modern existence of law and the prospects for its development.
Опис
Ключові слова
праця в умовах воєнного стану, правове регулювання відносин у сфері праці, публічний та приватний аспект трудового права, трудове право, labor under martial law, legal regulation of labor relations, public and private aspects of labor law, labor law
Цитування
Коваленко О. О. Щодо перспектив співвідношення публічного та приватного аспектів у правовому регулювання відносину сфері праці для розбудови громадянського суспільства у післявоєнний період / О. О. Коваленко // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 13–15.