Інтерактивні підходи у формуванні ціннісного ставлення до оточуючого у молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування ціннісного ставлення до оточуючого у молодших школярів яке вимагає переосмислення підходів до навчання. Освітні онлайн-сервіси піднімають навчання на якісно новий рівень за рахунок використання різних способів подання та обговорення інформації (графіка, анімація, відео- і звуковий супровід текстів) тощо. The article deals with the formation of value attitude to others in junior schoolchildren which requires rethinking approaches to learning. Online educational services raise learning to a qualitatively new level through the use of different ways of presenting and discussing information (graphics, animation, video and audio accompaniment of texts), etc.
Опис
Ключові слова
інтерактивне навчаня, ціннісні орієнтації, молодші школярі, interactive learning, value orientations, junior schoolchildren
Цитування
Старіков О. Інтерактивні підходи у формуванні ціннісного ставлення до оточуючого у молодших школярів / О. Старіков // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 24.