Семантична класифіація англійських фітонімів (на матеріалі роману Д. Г. Лоуренса "Коханець Леді Чаттерлей")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Доведено, що фітоніми, отримані шляхом суцільної вибірки з роману, можна розподілити на дві групи: лексеми, які несуть денотативне значення і фітоніми, які несуть конотаційне навантаження. It has been proved that the phytonyms, having been selected from the novel with the help of the continuum sampling method, can be divided into two groups: the lexemes used in their denotative meaning and the phytonyms used in the connotative meaning.
Опис
Ключові слова
фітонім, денотативне значення, конотаційне значення, семантика, phytonyms, denotative meaning, connotative meaning, semantics
Цитування
Коваленко О. А. Семантична класифіація англійських фітонімів (на матеріалі роману Д. Г. Лоуренса "Коханець Леді Чаттерлей") / O. А. Коваленко, Ю. С. Мамедова // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24 лют. 2022 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2022. – С. 112–113