ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ НА СОМАТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СПОРТСМЕНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження стало визначити показники довжини та маси тіла, охватні розміри баскетболістів та порівняти їх з показниками молоді, що не займається спортом. Баскетбол – динамічний командний вид спорту та визначення типів статури є одним з ключових факторів при визначенні фізичної працездатності гравців, оцінці їх потенціалу, прогнозуванні результативності у змагальному періоді. Пропорції тіла спортсменів обумовлюються вимогами їх спортивної діяльності. Фізична підготовленість баскетболістів, зумовлена комплексним впливом морфологічних, педагогічних, психологічних чинників. The aim of the study was to determine the indicators of length and body weight, covering sizes of basketball players and compare them with the indicators of young people who are not engaged in sports. Basketball is a dynamic team sport and the definition of body types is one of the key factors in determining the physical performance of players, assessing their potential, predicting performance in the competitive period. Body proportions of athletes are determined by the requirements of their sports activities. Physical fitness of basketball players is caused by the complex influence of morphological, pedagogical, psychological factors.
Опис
Ключові слова
баскетбол, антропометричні показники, тип статури, basketball, anthropometric indicators, body type
Цитування
Ликов Є. Е. Вплив занять баскетболом на соматичні показники спортсменів / Є. Е. Ликов, Л. П. Коваленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 25–27.