Гурткова робота як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор розглядає гурткову роботу в закладах загальної середньої освіти як частину освітнього процесу. та один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості. The author considers group work in institutions of general secondary education as part of the educational process. Іt is one of the most effective ways of developing a creative personality.
Опис
Ключові слова
розвиток творчих здібностей, гуртки, учні початкових класів, магістерські роботи, development of creative abilities, circles, primary school students, master's work
Цитування
Верецун Д. Гурткова робота як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкових класів / Д. Верецун // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 11.