Завдання сімейного виховання щодо розвитку дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розглянуто сімейне виховання як пріоритетний напрям роботи у процесі навчання й виховання дитини з особливими освітніми потребами. The author considered family education as a priority area of work in the process of education and upbringing of a child with special educational needs.
Опис
Ключові слова
діти з особливими освітніми потребами, сімейне виховання, магістерські роботи, children with special educational needs, family upbringing, master's work
Цитування
Бережна Н. Завдання сімейного виховання щодо розвитку дітей з особливими освітніми потребами / Н. Бережна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 27.