Внесок Є. В. Святловського у дослідження санітарного стану селянства Вовчанського повіту Харківської губернії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто внесок Є. В. Святловського в охорону здоров’я селянства на Харківщині, який чимало уваги приділяв дослідженню медико-статистичних даних та інформації про роботу установ земської медицини. Євген Володимирович Святловський доклав значних зусиль для дослідження санітарних умов селянства Вовчанського повіту, визначив причини частої їх захворюваності та запропонував шляхи вирішення проблеми. The article considers the contribution of E. V. Sviatlovsky to the health care of the peasantry in the Kharkiv region, who paid much attention to the study of medical and statistical data and information about the work of institutions of zemstvo medicine. Yevhen Volodymyrovych Sviatlovsky made considerable efforts to research of sanitary conditions of the peasantry Vovchansk district, identified the causes of their frequent morbidity and proposed ways to solve the problem.
Опис
Ключові слова
Святловський Є. В., історія Харківщини, санітарія, охорона здоров’я, E. V. Sviatlovsky, history of Kharkiv region, sanitation, health care
Цитування
Гончарова О. С. Внесок Є. В. Святловського у дослідження санітарного стану селянства Вовчанського повіту Харківської губернії / О. С. Гончарова // Краєзнавство і учитель – 2021 : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 31 бер. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2021. – С. 36–38.