ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі досвіду викладання фахових дисциплін аналізуються форм та методи навчання під час підготовки майбутніх викладачів економіки. Ознаками успішності навчання за допомогою таких форм та методів є формування програмних компетенцій. On the basis of the experience of teaching professional disciplines, the forms and methods of teaching during the training of future teachers of economics are analyzed. The formation of program competencies is a sign of the success of training with the help of such forms and methods.
Опис
Ключові слова
підготовка викладачів економіки, майбутні викладачі економіки, викладання економічних дисциплін, якість освіти, training of economics teachers, future economics teachers, teaching of economic disciplines, quality of education
Цитування
Олійник Ю. О. Особливості механізму формування компетентностей майбутніх викладачів економіки / Ю. О Олійник, О. В. Мельникова // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 250–256.