Зміст соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання молодших школярів з використанням педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано та узагальнено педагогічний досвід В. О. Сухомлинського, на основі якого розроблено комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі. Проанализирован и обобщен педагогический опыт В. А. Сухомлинского, на основе которого разработана комплексная программа социально-педагогической деятельности по социальному воспитанию младших школьников в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, молодші школярі, соціально-педагогічна діяльність, спадщина В. О. Сухомлинського, студентські роботи, социальная педагогика, младшие школьники, социально-педагогическая деятельность, наследие В. А. Сухомлинского, студенческие работы, social pedagogy, junior schoolchildren, social and pedagogical activity, the heritage of V. A. Sukhomlinsky, student work
Цитування
Радченко Ю. В. Зміст соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання молодших школярів з використанням педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Ю. В. Радченко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 67-71.