Творчий підхід до конструювання змісту освіти в умовах модульного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядаються питання конструювання змісту освіти на підставі дидактичних одиниць в навчанні. Запропоновано модель навчального предмета прийняти за дидактичну основу конструювання змісту освіти на підставі творчості. Розкрито сутність дидактичного творчого модуля як компонента конструктивної діяльності учнів, що включає сприймання, створення, виконання навчального матеріалу. Визначено загальні та спеціальні принципи конструюваннязмісту освіти в контексті проблем "дидактичної евристики". Issues of construction of education content on the base of didactic items in teaching are discussed. It is proposed to accept the model of a subject as a didactic base of education content construction on creativity founding. Essence of didactic creative module as a component of constructive activity of pupils, which includes acception, creation and performance of studying materials, is given. It is defined common and special principles of construction of contents education in the context of « didactic heuristic» problem.
Опис
Ключові слова
конструювання змісту освіти, дидактичний творчий модуль, construction of contents education, didactic creative module
Цитування
Беземчук Л. В. Творчий підхід до конструювання змісту освіти в умовах модульного навчання / Л. В. Беземчук // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. – 2008. – № 8. – С. – 10–12.