Ефективність реалізації науково- методичної моделі розвитку професійної компе- тентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Показано актуальність розвитку професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби, зважаючи на сучасні умови життя. Проведений аналіз психолого-педагогічних джерел стосовно компетентнісного підходу до підготовки фахівців пожежнорятувальної служби. Представлено результати педагогічного експерименту з впровадження науковометодичної моделі розвитку професійної компетентності у навчально-виховному процесі підвищення кваліфікації фахівців пожежно-рятувальної служби. пожежно-рятувальна служба, слухач, підвищення кваліфікації, компетентність, модель. In this article the relevance of professional competence of specialists fire and rescue service, given the current living conditions. The analysis of psychological and pedagogical sources regarding competence approach to training specialists fire and rescue service. The results of pedagogical experiment on introduction of scientific and methodological model of professional competence in the educational process of training specialists fire and rescue service.
Опис
Ключові слова
пожежно-рятувальна служба, слухач, підвищення кваліфікації, компетентність, модель, fire and rescue service, listener, training, competency, model
Цитування
Таймасов Ю. С. Ефективність реалізації науково-методичної моделі розвитку професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації / Ю. С. Таймасов // Новий Колегіум. – 2015. – № 2 (80). – С. 46–50.