До вивчення степового орнітокомплексу у гніздовий період в Куп’янському районі Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровский національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Мета дослідження – виявити особливості еколого-фауністичного формування степових орнітокомплексів Куп’янського району Харківської області. Дослідження проведені у весняно-літній періоди 2020-2021 років. На степових ділянках Куп’янського району в різних біотопах у гніздовий період виявлено 4 види, які знаходяться під охороною Червоної книги України (Tadorna ferruginea (Pallas, 1764), Milvus migrans (Boddaert, 1783), Circus pygargus (Linneaus, 1758), Columba oenas (Linneaus, 1758)). Більшість птахів включено до списків Боннської конвенції – додатків I (6 видів) та II (10 видів) та Бернської конвенції – додатків II (38 видів) та III (16 видів). 14 видів птахів внесено до Червоного списку Харківської області. The purpose of the research is to reveal the peculiarities of the ecological and faunal formation of steppe avifauna complexes of the Kupyan district of the Kharkiv region. The research was conducted in the spring and summer periods of 2020-2021. 4 species protected by the Red Book of Ukraine (Tadorna ferruginea (Pallas, 1764), Milvus migrans (Boddaert, 1783), Circus pygargus (Linneaus, 1758), Columba oenas (Linneaus, 1758)). Most of the birds are included in the lists of the Bonn Convention - Appendices I (6 species) and II (10 species) and the Bern Convention - Appendices II (38 species) and III (16 species). 14 species of birds are included in the Red List of the Kharkiv Region.
Опис
Ключові слова
степові орнітокомплекси, еколого-фауністичні формування, гніздовий період, видове різноманіття, фауногенетична структура, steppe bird complexes, ecological and faunal formations, nesting period, species diversity, fauna genetic structure
Цитування
Редя Н. Ю. До вивчення степового орнітокомплексу у гніздовий період в Куп’янському районі Харківської області / Н. Ю. Редя, А. Б. Чаплигіна // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : матеріали XІ Міжнар. наук. конф., Дніпро, 10–12 листоп. 2021 р. – Дніпро : Ліра, 2021. – С. 60.