Робототехніка як одна з складових STEM-освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Одним із пріоритетів модернізації освіти є впровадження STEM-освіти, спрямованої на підготовку фахівців майбутнього, здатних креативно мислити, створювати власні інновації. Одним із напрямків STEM-освіти є робототехніка, яку необхідно впроваджувати в навчальний процес загальноосвітньої школи. One of the priorities of the modernization of education is the introduction of STEM education aimed at training future specialists who are able to think creatively and create their own innovations. One of the areas of STEM education is robotics, which must be introduced into the educational process of a secondary school.
Опис
Ключові слова
робототехніка, STEM-освіта, навчальний процес, robotics, STEM education, educational process
Цитування
Черкашева К. Робототехніка як одна з складових STEM-освіти / К. Черкашева // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 42.