Безпечний освітній простір як умова успішного навчання в НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто питання організації безпечного освітнього простору в Новій українській школі. Визначено, що освітній простір для навчання та розвитку молодших школярів забезпечується з позиції екологічної, інформаційної та психологічної безпеки, які у свою чергу мають ряд напрямів та базуються на ключових принципах. The theses examine the issue of organizing a safe educational space in the New Ukrainian School. It was determined that the educational space for learning and development of primary schoolchildren is provided from the standpoint of environmental, informational and psychological safety, which in turn have a number of directions and are based on key principles.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, освітній простір, безпека, молодші школярі, New Ukrainian school, educational space, safety, primary schoolchildren
Цитування
Петухова А. Безпечний освітній простір як умова успішного навчання в НУШ / А. Петухова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 28.