Прийоми підвищення пізнавальної активності учнів початкової школи у процесі формування обчислювальної компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто прийоми підвищення пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках математики. Визначено, що прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів можуть бути здійснені за умов вмілого поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи учнів, за допомогою сучасних засобів навчання. The theses consider methods of increasing the cognitive activity of primare schoolchildren’s in mathematics lessons. It was determined that methods of activating childrens’ cognitive activity can be implemented under the conditions of skillful combination of frontal, group and individual work of childrens, with the help of modern teaching tools.
Опис
Ключові слова
початкова школа, пізнавальна активність, обчислювальна компетентність, урок, математика, primary school, cognitive activity, computational competence, lesson, mathematics
Цитування
Губанова О. Прийоми підвищення пізнавальної активності учнів початкової школи у процесі формування обчислювальної компетентності / О. Губанова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 31.