ШТУЧНІ ГНІЗДІВЛІ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ БІОРЕКУЛЬТИВАЦІЇ НА ДЕРГАЧІВСЬКОМУ ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено орнітофауну полігонів твердих побутових відходів харківського регіону, а саме роль комахоїдних, зокрема, дуплогнізних птахів, їх фенології розмноження, живлення в умовах забрудненого довкілля, проаналізовано домінуючі види на даній території. Передбачається проаналізувати відмінності гніздування птахів в умовах полігону та природо-заповідних ділянках північного-сходу України. The article investigates the ornithofauna of solid waste landfills in the Kharkiv region, namely the role of insectivores, in particular, diploid birds, their breeding phenology, feeding in a polluted environment, analyzes the dominant species in this area. It is planned to analyze the differences of bird nesting in the conditions of the landfill and nature reserve areas of the north-east of Ukraine.
Опис
Ключові слова
біорекультивація, штучні гніздівлі, техногенні території, полігон твердих побутових відходів, bioremediation, artificial nests, technogenic areas, solid waste landfill
Цитування
Літвін Л. М. Штучні гніздівлі для покращення біорекультувації на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів / Л. М. Літвін, Я. Ю. Дементєєва // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 174–175.