ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних завдань є виховання всебічної, творчої, соціально активної особистості. Естетичне виховання сприяє глибшому пізнанню навколишнього світу, всебічному розкриттю самого себе. Хореографія має величезні можливості для повноцінного естетичного вдосконалення дитини, для її гармонійного духовного і фізичного розвитку. At the present stage of development of society, one of the main tasks is the education of a comprehensive, creative, socially active personality. Aestgetic education promotions to a deeper understanding of the surrounding world, acontributes to a more comprehensive disclosure of himself. Choreography has great potential for the full aesthetic improvement of the child, for its harmonious spiritual and physical development.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, дошкільний вік, танець, емоційне сприйняття, aesthetic education, preschool age, dance, emotional perception
Цитування
Ялліна В. Л. Естетичне виховання дошкільників засобами хореографії / В. Л. Ялліна, В. Є. Новицька // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 478–481.