МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ЇЇ ЗМІСТ ТА ЕТАПИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто методику організації професійного спілкування майбутніх учителів початкових класів. Охарактеризовано етапи організації професійного спілкування. Визначено, що методика організації професійного спілкування передбачає формування особистісної професійної спрямованості майбутніх учителів початкових класів та ефективне засвоєння ними професійно значущих знань, умінь і навичок. The article considers the method of organizing professional communication of future primary school teachers. The stages of organization of professional communication are described. It is determined that the method of organization of professional communication involves the formation of personal professional orientation of future primary school teachers and their effective acquisition of professionally significant knowledge, skills and abilities.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, початкові класи, культура спілкування, комунікація, педагогічна ситуація, професійне зростання, future teachers, primary school, culture of communication, communication, pedagogical situation, professional growth
Цитування
Небитова І. А. Методика організації професійного спілкування майбутніх учителів початкових класів: її зміст та етапи / І. А. Небитова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 395–398.