ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається проблема формування продуктивних знань та вмінь в умовах компетентнісного підходу до навчання. Здійснено аналіз суті продуктивного навчання. Розкрито його потенціал для формування математичної компетентності та наведено перелік типів продуктивних завдань. The article reveals the problem of formation of productive knowledge and skills in the conditions of competence approach to learning. The analysis of the essence of productive learning is carried out. Its potential for the formation of mathematical competence is revealed and a list of types of productive tasks is given.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, математична компетентність, продуктивне навчання, продуктивні вміння, продуктивні знання, рroductive learning, productive skills, productive knowledge, competence approach, cognitive competence, mathematical competence
Цитування
Калашнікова Л. М. Формування продуктивних умінь та навичок учнів загальної школи під час навчання математики