ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається технологія змішаного навчання, яка поєднує в собі традиційне аудиторне та електронне навчання. Це забезпечує розвиток студента як суб’єкта освітнього процесу та формує його готовність до саморозвитку в майбутньому. Наведено досвід організації змішаного навчання. Розглядається платформа Moodle як ефективний засіб організації змішаного навчання. The technology of blended learning, which combines traditional classroom and e-learning, is considered. This ensures the development of the student as a subject of the educational process and forms his readiness for self-development in the future. The experience of organizing blended learning is given. The Moodle platform is considered an effective means of organizing blended learning.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, Moodle, освіта, цифрові технології, blended learning, Moodle, education, digital technologies
Цитування
Доценко С. О. Досвід впровадження системи змішаного навчання в освітній процес / С. О. Доценко, О. О. Чепелєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 176–179.