МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито проблему формування творчої самостійності в контексті інтегрованого навчання. Ознака творчої самостійності майбутнього вчителя музичного мистецтва визначається як оволодіння методами відповідно елементарного, середнього, високогорівня інтеграції. Проаналізовано роль професійно-орієнтованих ситуацій в підготовці студентів мистецьких фахів. The article reveals the problem of forming creative independence in the context of integrated training. A feature of creative independence of the future Music teacher is defined as mastering the methods of respectively elementary, medium and high level of integration. The role of professionally-oriented situations in the training of art students is analyzed.
Опис
Ключові слова
інтегроване навчання, творча самостійність, вчитель музики, integrated training, creative independence, music teacher
Цитування
Беземчук Л. В. Методи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами інтегрованого навчання / Л. В. Беземчук, Юе У // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 265–268.