МЕТОД КОДУВАННЯ ЗА GROUNDED THEORY METHODOLOGY В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ДИЗАЙНУ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі вивчення міждисциплінарної методологічної та психолого-педагогічної літератури розкриваються основні етапи побудови дослідницького дизайну. Спираючись на закордонні методологічні розробки, подається опис методу кодування за Grounded Theory Methodology та окреслюються перспективи його застосування в історико-педагогічних дослідженнях. The article based on the study of interdisciplinary methodological literature reveals the main stages of construction of a research design. Relying on foreign methodological works, a description of the coding method according to Grounded Theory Methodology is given and the prospects of its application in historical and pedagogical research are outlined.
Опис
Ключові слова
метод кодування, дослідницький дизайн, Grounded Theory Methodology, теоретико-методологічна перспектива, історико-педагогічне дослідження, coding method, research design, theoretical and methodological perspective, data analysis methods, historical and pedagogical research, аспірантські роботи, postgraduate works
Цитування
Костенко О. В. Метод кодування за Grounded Theory Methodology в процесі проєктування дослідницького дизайну історико-педагогічного дослідження / О. В. Костенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 44–47.