ПОБУДОВА ФРАКТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто поняття «фрактал», обґрунтовано перспективу прикладного використання теорії фракталів у різних освітніх галузях. Особливу увагу приділено використанню фрактальної графіки для синтезу реалістичних зображень засобами ІКТ. Висвітлено переваги побудови фрактальних об’єктів засобами ІКТ, наведено перелік інструментальних засобів для створення і перегляду фрактальних об’єктів. The concept of «fractal» is considered, the perspective of applied application of fractal theory in different educational fields is substantiated. Particular attention is paid to the use of fractal graphics for the synthesis of realistic images by ICT. The benefits of building fractal objects using ICT are explained, a list of tools for creating and viewing fractal images is given.
Опис
Ключові слова
фрактал, фрактальні об’єкти, ІКТ, fractal, fractal objects, ICT
Цитування
Кузьменко А. О. Побудова фрактальних об’єктів засобами ІКТ / А. О. Кузьменко, В. М. Андрієвська // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 27–30.