ЯДЕРНИЙ МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ядерний магнітний резонанс (ЯМР) – це явище резонансного поглинання радіочастотних хвиль деякими ядрами атомів, що розміщені у зовнішньому магнітному полі. Завдяки тому, що, ЯМР-спектри для відомих простих речовин мають сталі характеристики, це дозволяє з великою точністю розрізняти ядра елементів у складних органічних сполуках за їхніми властивостями та різному оточенні в молекулах. Технології на основі ЯМР обумовили широкі можливості у дослідних, пошукових, діагностичних роботах та інших сферах людської діяльності.Nuclear magnetic resonance (NMR) is a phenomenon of resonant absorption of radio frequency waves by some nuclei of atoms located in an external magnetic field. Due to the fact that the NMR spectra for known simple substances have constant characteristics, it allows to distinguish with great accuracy the nuclei of elements in complex organic compounds by their properties and different environment in the molecules. NMR-based technologies have provided ample opportunities in research, exploration, diagnostic work and other areas of human activity.
Опис
Ключові слова
ядерний магнітний резонанс, резонансне поглинання, радіочастотні хвилі, ЯМР-спектроскопія, NMR spectroscopy, nuclear magnetic resonance, resonant absorption, radio frequency waves
Цитування
Юрченко О. В, Ядерний магнітний резонанс та його застосування / О. В. Юрченко, А. О. Мар’єнко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 279–281.